Het genie wijst de weg, het talent bewandelt hem.

Marie von Ebner Eschenbach

De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.

Ludwig Wittgenstein

Een andere taal is een andere kijk op het leven.

Federico Fellini

623
613
95

Redigeren

Redigeren

Teksten die uw klanten te zien krijgen, bepalen voor een groot deel het beeld dat zij hebben over uw organisatie. Belangrijk is dus dat teksten makkelijk leesbaar en goed verzorgd zijn. 

Redigeren is kort gezegd: het nakijken en verbeteren van een geschreven tekst voordat deze wordt gepubliceerd.

Het gaat dan meestal om het weghalen van spelfouten, grammaticale fouten en/of andere onvolkomendheden. De tekst wordt aangepast om deze beter leesbaar te maken; dit gebeurt vooral door het schrappen van onnodige- en dure woorden en te lange zinnen.

Redigeren spitst zich met name toe op het verbeteren van de vorm van een tekst. De boodschap zelf blijft overeind. 

 

Bij het redigeren van teksten:

* haal ik overtollige woorden weg.

* deel ik lange zinnen op en pas evt. interpunctie (punten, komma's etc.) toe.

* pas ik onbegrijpelijke taal aan zonder de inhoud te veranderen.

* maak ik, indien nodig, gebruik van opsommingen.

 

Word Creations - Voor het redigeren, corrigeren en creëren van al uw publicaties.